Idén med att starta en tolkförmedling har jag haft i tankarna ganska länge. Jag har jobbat som tolk sedan 1998. Sedan dess har jag hunnit tolka på alla tänkbara ställen över hela Stockholm. Under mina år som tolk har jag upptäckt ett antal saker som kan förbättras, vilket jag vill uppnå med min tolkförmedling. Dessutom vet jag vilka tolkar som är bäst kvalificerade och ger kunden ett bra resultat. Vi är tre personer som jobbar på Tolk Direkt för tillfället. Vi har olika erfarenheter och bakgrunder, vilka vi kommer att använda för att ge kunden den bästa service!

Tel: 070 440 09 08 Mail: info@tolkdirekt.se Web: www.tolkdirekt.se